شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

بازدید دانشجویان امیرکبیر از جزیره قشم

بازدید دانشجویان امیرکبیر از جزیره قشم
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سواحل واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف آشنایی با فرایندها و لندفرم‏های ساحلی از سواحل جنوبی و شمالی بخش شرقی جزیره قشم بازدید کردند.

به گزارش مارین نیوز، این بازدید با هدف آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سواحل با مباحث و موضوعات تدریس شده درس زمین ریخت شناسی ساحلی در طی ترم جاری در واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

سواحل جزیره قشم به دلیل تنوع فرآیندها و اشکال مورفولوژیک ساحلی و همچنین برنامه‏های متعدد توسعه ساحلی بویژه طی سال‏های اخیر جهت این بازدید انتخاب شد.

در این بازدید، اولین توقف در ساحل جنوبی در خصوص اهمیت مطالعه و بازدید میدانی و برنامه کاری به دانشجویان توضیحات لازم داده شد و سپس در مورد خاستگاه زمین‏شناسی و ژئومورفولوژی جزیره قشم در جنوب غربی زاگرس و همچنین وضعیت کلی زمین ریخت‏شناسی سواحل جزیره و عوامل اصلی مؤثر در شکل‏گیری سواحل شمالی و جنوبی به دانشجویان توضیحات لازم ارائه شد.

ایستگاه دوم در این بازدید علمی سواحل صخره‌‏ای مرتفع جنوبی در نزدیکی سوزا بود که به دلیل تیپیک بودن و نقش امواج در تخریب و فرسایش آنها و لزوم اشنایی دانشجویان با عملکرد مورفوژنیک امواج در سواحل صخره‌‏ای مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین، پلاژ ماسه‌‏ای ساحلی سوزا به عنوان یک نمونه کامل از عملکرد فرسایشی امواج در سواحل ماسه‌‏ای و بررسی فرآیندهای Swash، Backwash و بعنوان دومین ایستگاه مورد بازدید دانشجویان قرار گرفت.

در بخشی دیگر، دانشجویان، ساحل ماسه‌‏ای روستای شیب دراز را بازدید کردند که در این بازدید به دانشجویان در خصوص نحوه شکست امواج و عملکرد جریانات لانگشور در جابجایی و انتقال رسوبات ساحلی توضیحات ارائه شد.

آخرین ایستگاه بازدید میدانی در ساحل جنوبی سواحل صخره‌‏ای کوتاه شامل تراس دریایی شیب دراز مقابل جزیره هنگام بود. در این سایت از تأسیسات ساحلی تازه احداث شده بازدید به عمل آمد و اثراتی که این سازه‏ها می‏توانند در آینده روی مورفولوژی ساحلی به جای بگذارند؛ مورد بحث قرار گرفت.

۳ اسفند ۱۳۹۱ ۲۰:۴۱
تعداد بازدید : ۲,۳۷۶

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.