شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
 

اخبار

بازدید دانشجویان امیرکبیر از جزیره قشم

بازدید دانشجویان امیرکبیر از جزیره قشم
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سواحل واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف آشنایی با فرایندها و لندفرم‏های ساحلی از سواحل جنوبی و شمالی بخش شرقی جزیره قشم بازدید کردند.

به گزارش مارین نیوز، این بازدید با هدف آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سواحل با مباحث و موضوعات تدریس شده درس زمین ریخت شناسی ساحلی در طی ترم جاری در واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

سواحل جزیره قشم به دلیل تنوع فرآیندها و اشکال مورفولوژیک ساحلی و همچنین برنامه‏های متعدد توسعه ساحلی بویژه طی سال‏های اخیر جهت این بازدید انتخاب شد.

در این بازدید، اولین توقف در ساحل جنوبی در خصوص اهمیت مطالعه و بازدید میدانی و برنامه کاری به دانشجویان توضیحات لازم داده شد و سپس در مورد خاستگاه زمین‏شناسی و ژئومورفولوژی جزیره قشم در جنوب غربی زاگرس و همچنین وضعیت کلی زمین ریخت‏شناسی سواحل جزیره و عوامل اصلی مؤثر در شکل‏گیری سواحل شمالی و جنوبی به دانشجویان توضیحات لازم ارائه شد.

ایستگاه دوم در این بازدید علمی سواحل صخره‌‏ای مرتفع جنوبی در نزدیکی سوزا بود که به دلیل تیپیک بودن و نقش امواج در تخریب و فرسایش آنها و لزوم اشنایی دانشجویان با عملکرد مورفوژنیک امواج در سواحل صخره‌‏ای مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین، پلاژ ماسه‌‏ای ساحلی سوزا به عنوان یک نمونه کامل از عملکرد فرسایشی امواج در سواحل ماسه‌‏ای و بررسی فرآیندهای Swash، Backwash و بعنوان دومین ایستگاه مورد بازدید دانشجویان قرار گرفت.

در بخشی دیگر، دانشجویان، ساحل ماسه‌‏ای روستای شیب دراز را بازدید کردند که در این بازدید به دانشجویان در خصوص نحوه شکست امواج و عملکرد جریانات لانگشور در جابجایی و انتقال رسوبات ساحلی توضیحات ارائه شد.

آخرین ایستگاه بازدید میدانی در ساحل جنوبی سواحل صخره‌‏ای کوتاه شامل تراس دریایی شیب دراز مقابل جزیره هنگام بود. در این سایت از تأسیسات ساحلی تازه احداث شده بازدید به عمل آمد و اثراتی که این سازه‏ها می‏توانند در آینده روی مورفولوژی ساحلی به جای بگذارند؛ مورد بحث قرار گرفت.

۳ اسفند ۱۳۹۱ ۲۰:۴۱
تعداد بازدید : ۱,۷۲۴

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.