متاسفانه امکان تهیه گزارش وجود ندارد
میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری
کانتینری
فله خشک
فله مایع
جنرال کارگو
نفتی
مجموع
(میلیون تن)
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری
کانتینری
فله خشک
فله مایع
جنرال کارگو
نفتی
مجموع
(میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۴ آذر ۱۳۹۹